O FIRMIE


 ******************  

       
  ******************
   
   

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Storem" - Sp. z o.o. powstało w 1991r. w wyniku przekształcenia Działów Głównego Mechanika i Energetyka Zakładu "Stomil" Wolbrom wraz z przynależnymi warsztatami w Spółkę pracowniczą "Storem" - Sp. z o.o. Udziałowcami Spółki zostali pracownicy działów i warsztatów wymienionych powyżej.

W początkowym okresie kontynuowaliśmy działalność produkcyjno-usługową dla zakładu "Stomil" Wolbrom oraz powstałych z niego Spółek jak : WOLMOT, FAGUMIT, FBO, TEBAMIX, WOLTRANS i inne w zakresie utrzymania ruchu i remontów.

Najważniejsze realizacje z tego okresu to :

 • remonty kapitalne mieszarek zamkniętych do gumy,
 • walcarek do gumy,
 • kalandrów i innych urządzeń do produkcji gumy,
 • wykonawstwo i remonty form do produkcji wyrobów gumowych.

W dalszych latach Spółka rozwinęła działalność w zakresie :

 • wykonawstwa konstrukcji stalowych,
 • przenośników : kubełkowych, ślimakowych, zgrzebłowych, taśmowych oraz specjalnych,
 • mieszalników: ślimakowych i łopatkowych,
 • obróbki skrawaniem,
 • instalacji elektrycznych, c.o. i wod-kan.,
 • robót budowlanych.

Nawiązaliśmy współpracę z odbiorcami związanymi z:

 • przemysłem szklarskim,
 • przemysłem wydobywczym.

Część produkcji jak: łyżki i chwytaki koparek, obudowy filtrów, tłumiki hałasów ( wielkogabarytowe ) jest przez Spółkę eksportowana.

Obecnie Spółka posiada hale produkcyjno-usługowe o powierzchni:

 • hala główna o powierzchni ok. 1800 m2 wraz z suwnicą o udźwigu 8 T,
 • hala pomocnicza o powierzchni ok. 650 m2 wraz z suwnicą o udźwigu 2 T,
 • inne pomieszczenia pomocnicze i biurowe o powierzchni około 1000 m2

Ponadto spółka posiada :

 • ujęcia głębinowe wody pitnej,
 • stację pomopową wody chłodniczej wraz z niezbędnymi instalacjami,
 • niezbędne środki transportu,
 • stacje elektryczne NN i WN,
 • koparko-spycharkę "Stalowa Wola"
   
 

 *******************   NASI  PARTNERZY   ***********************************