OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Działalność polegająca na dystrybucji energii elektrycznej jest przez P.P.U. STOREM Sp. z o.o. prowadzona na mocy koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją  Nr PEE/110/3647/U/OKA/99/BM/1/2/AS z dnia 26 lutego nr 1999 r. z późn. zm.

Decyzją  Nr DPE-4711-57(10)/2012/3647/ŁG  z dnia 27 kwietnia 2012 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył nasze Przedsiębiorstwo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn)
na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 15 marca 2019 r.

Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26 lutego 1999 r.
Nr PEE/110/3647/U/OKA/99/BM/1/2/AS, z późn. zm.,  tj. jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wolbrom, za pomocą sieci rozdzielczych o napięciu 6 kV oraz 0,4 kV.