OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Informacja o podmiotach ubiegających się o podłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "STOREM" Sp. z o.o., zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązane jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

Obowiązuje od 1.04.2019 r., :

Pobierz wartosc-lacznej-dostepnej-mocy-przylaczeniowej-mw-dla-zrodel-przylaczanych-do-sieci-o-napieciu-wyzszym-niz-1-kv-na-obszarze-p.p.u.-storem-sp.-o.o.-na-lata-2019-2024.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej P.P.U. "STOREM" Sp. z o.o. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) :

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "STOREM" Sp. z o.o., informuje o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV - stan na 1.04.2019 r.

oraz

  • w przypadku sieci niskich napięć również  brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej - stan na 1.04.2019 r.