OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

IRiESD

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem karty aktualizacji nr 2/2017 IRiESD, który dostępny jest poniżej.                                      (data publikacji : 12.05.2017r)

Pobierz projekt-karta-aktualizacji-nr-2-2017.pdf

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w dniach 13-27 maja 2017 r., przesyłając wypełniony poniższy formularz na adres e-mailowy: storem@storem.pl lub gszafirski@storem.pl lub dbyczek@storem.pl

Pobierz ppu-storem-formularz-zglaszania-uwag-ka-nr-2-2017.doc

*********************************************************************************************************************************

Pobierz raport-osd-z-konsultacji-dotyczacych-iriesd.pdf

Pobierz instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-dystrybucyjnej.pdf

Pobierz bilansowanie-systemu-dystrybucyjnego-i-zarzadzanie-ograniczeniami-systemowymi.pdf

Pobierz warunki-korzystania-prowadzenia-ruchu-eksploatacji-i-planowania-rozwoju-sieci.pdf

Pobierz raport-z-konsultacji-do-aktualizacji-nr-1-2015-iriesd.pdf

Pobierz karta-aktualizacji-nr-1-2015-iriesd.pdf