OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Ograniczenia i komunikaty

Stawka opłaty OZE zatwierdzona w ostatniej taryfie dystrybucji energii elektrycznej naszego Przedsiębiorstwa  nie może być stosowana wobec odbiorców z dniem 1 stycznia 2016 r. Stawka ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, tj. od 1 lipca 2016 r. a wielkość pobranych środków z tytułu opłaty OZE [zł] w całości będą przekazywane do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.