OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

OSD kontakt

  • Służby dyspozytorskie GPZ

         Zgłaszanie awarii w sieci dystrybucyjnej - całodobowo

         tel. 32 644 18 80 wew 47

         tel. kom. 668 024 095

  • Uzgodnienia spraw związanych z ruchem sieci dystrybucyjnej

         Andrzej Baran - Kierownik w-tu energetycznego

         tel. 32 -644 18 80 wew 43  e-mail: abaran@storem.pl

  • Informacje dotyczące taryf, umów, danych pomiarowych oraz zasad rozliczeń 

         Dawid Byczek - Specjalista d/s energetyczych

         tel. 32 644 18 80 wew 24   e-mail: dbyczek@storem.pl

         tel. kom. 602 502 310