OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Sprzedawca zobowiązany

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2016 r., informujemy, że w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r.                          do dnia 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo energetyczne :

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

NIP: 6762337735

KRS: 0000270491

zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe STOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu

ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom

NIP: 6370102440

KRS: 0000141915