OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Taryfa 2016

Taryfa dla energii elektrycznej P.P.U.  "STOREM"  Sp. z o.o. obowiazująca od  1 stycznia 2016 roku


Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego STOREM Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-21(11)/2015/3647/XII/WK z dnia 11 grudnia 2015 r


Pobierz 2015-12-11-taryfa-przedsiebiorstwa-produkcyjno-uslugowego-storem-sp-z-o-o-.pdf

Stawka opłaty OZE zatwierdzona w ostatniej taryfie dystrybucji energii elektrycznej naszego Przedsiębiorstwa  nie może być stosowana wobec odbiorców z dniem 1 stycznia 2016 r. Stawka ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, tj. od 1 lipca 2016 r.


Zmiana taryfy dla energii elektrycznej P.P.U.  "STOREM"  Sp. z o.o. obowiazująca od  1 stycznia 2017 roku

Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-33(2)/2016/3647/XIII/MGi z dnia 5 grudnia 2016 r.

Pobierz 2016-12-05-taryfa-przedsiebiorstwa-produkcyjno-uslugowego-storem-sp-z-o-o-.pdf