OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Taryfa 2017

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej P.P.U.  "STOREM"  Sp. z o.o. obowiązująca od 1 maja 2017 roku


Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-33(12)/2016/2017/3647/XIIIA/MGi z dnia 7 kwietnia 2017 r.


Pobierz 2017-04-07-taryfa-przedsiebiorstwa-produkcyjno-uslugowego-storem-sp-z-o-o-.pdf