OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Taryfa 2018

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej P.P.U.  "STOREM"  Sp. z o.o. obowiązująca od 1 października 2018 roku


Taryfa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "STOREM" Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4211.11.8.2018.364.XIV.MGi z dnia 13 września 2018 r


Pobierz 2018-09-13-taryfa-przedsiebiorstwa-produkcyjno-uslugowego-storem-sp-z-o-o-.pdf