OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO OSD

Wskaźniki przerw

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93,poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego P.P.U. „STOREM” Sp. z o.o., za rok 2018 wynoszą:

Pobierz wskazniki-przerw-2018.pdf